2011-ci il 19 iyul tarixində “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. Həmin Qanunun XIII fəslində hüquqi aktların Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi qaydası, Dövlət Reyestrinə daxil edilən hüquqi aktların rekvizitləri və Dövlət Reyestrinin strukturu ilə bağlı müddəalar əks olunmuşdur.

      Bu Qanunun tətbiqi ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 19 iyul tarixli 24-IV FR nömrəli Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrini yaratmaq və hüquqi aktların Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi haqqında Əsasnamənin lahiyəsini hazırlayıb Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali vəzifəli şəxsinə təqdim etmək tapşırığı verilmişdir.

     Bu tapşırığa uyğun olaraq Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış müvafiq Əsasnamə lahiyəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 27 iyul tarixli 26-IV FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Qeyd edilən Fərmanla Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin 2012-ci il yanvarın 1-dən fəaliyyətə başlamasının təmin edilməsi tapşırığı verilmişdir.

       Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Hüquqi aktların Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq Dövlət Reyestri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılır. Hüquqi aktları qəbul etmiş orqanlar onları Dövlət Reyestrinə daxil edilmək üçün həmin aktların qəbul edildiyi gündən üç gün keçənədək Ədliyyə Nazirliyinə göndərirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestri Naxçıvan Muxtar Respublikasında qəbul edilən normativ hüquqi aktları, normativ xarakterli aktları, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarlarını, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali vəzifəli şəxsinin və Naxçıvan Muxtar Respubliaksı Nazirlər Kabinetinin sərəncamlarını, həmçinin onların rekvizitlərini əks etdirən dövlət informasiya ehtiyatıdır. Ədliyyə Nazirliyi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin formalaşdırılmasını, aparılmasını, idarə olunmasını, tamlığını, müvafiq internet informasiya ehtiyatı vasitəsilə ümumi istifadə üçün daimi açıqlığını və mühafizəsini təmin edir.

 
 
HÜQUQİ AKTLARIN NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ
DAXİL EDİLMƏSİ QAYDALARI HAQQINDA ƏSASNAMƏ
 
   
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ HÜQUQİ
AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN
ELEKTRON VARİANTINDAN İSTİFADƏ QAYDALARI
 
    
     
 

  Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi © 2011