NORMATİV XARAKTERLİ AKTLAR  
  NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARLARI, TƏLİMATLARI VƏ İZAHATLARI
N
Sənədin adı
Tarix
Nömrə
Növü
Bax
Yüklə
1 Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən normativ xarakterli aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi 29.11.2012SQ – 5/2012Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı
2“Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Katibliyi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq olunması barədə 28.11.2018SQ-01/2018Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı
3“Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının Aparatı haqqında” Əsasnamənin təsdiq olunması barədə 25.02.2022SQ-01/2022-1Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı
 
     
 

  Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi © 2011