NORMATİV XARAKTERLİ AKTLAR  
  YERLİ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ QƏRARLARI
N
Sənədin adı
Tarix
Nömrə
Növü
Bax
Yüklə
1Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmanının təsis edilməsi, onun nümunəsinin və həmin fərmanla təltifetmə qaydasının təsdiq edilməsi haqqında 09.09.201301Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qərarı
2Şərur rayon İcra hakimiyyətinin fəxri fərmanının təsis edilməsi, onun nümunəsinin və həmin fərmanla təltifetmə qaydasının təsdiq edilməsi haqqında 31.10.201301Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qərarı
3Culfa rayon İcra hakimiyyətinin fəxri fərmanının təsis edilməsi,onun nümunəsinin və həmin fərmanla təltifetmə qaydasının təsdiq edilməsi haqqında 30.10.201701Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qərarı
4Ordubad Rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmanının təsis edilməsi, onun nümunəsinin və Fəxri fərmanla təltifetmə qaydasının təsdiq edilməsi haqqında10.07.202301Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qərarı
 
     
 

  Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi © 2011