NORMATİV XARAKTERLİ AKTLAR  
  YERLİ ÖZÜNÜİDARƏ ORQANLARININ QƏRARLARI
N
Sənədin adı
Tarix
Nömrə
Növü
Bax
Yüklə
1Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz rayonunun Ayrınc bələdiyyəsinin Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi barədə 10.03.201502Yerli özünüidarə orqanlarının qərarları
 
     
 

  Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi © 2011