NORMATİV HÜQUQİ AKTLAR  
  NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI
N
Sənədin adı
Tarix
Nömrə
Növü
Bax
Yüklə
1Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında02.03.2012603-İKQNaxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası
 
     
 

  Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi © 2011